Akplas.jpg

"ARILI PLASTİK"

Suyu belirli bir açı ve basınç ile havaya püskürterek ,suyun kendi ağırlığı ile toprak ve mahsül üzerine ince damlacıklar halinde , düşürülmesine “Yağmurlama Sulama Yöntemi” adı verilir. Suyun görüntüsü doğal yağmura benzediğinden bu yönteme yağmurlama sulama yöntemi denir. Yağmurlama sulama yöntemi her tür toprak koşullarında, eğimli ve düz arazilerde ve hemen hemen bütün bitki cinslerinde rahatlıkla uygulanabilir. Yüzey sulama yöntemine göre daha düşük debilerdeki su kaynağı koşullarında kullanılabilir. Su, başlıklardan basınç altında püskürtülerek, doğal yağışa benzer biçimde atmosfere verilir. Buradan toprak yüzeyine düsen su, süzülerek toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde depolanır. Yağmurlama sulamada su, basınç altında yağmurlama başlıklarına ulaştırılarak yapay bir yağmur halinde arazi yüzeyine uygulanır.

Yöntemin uygulanabilmesi için ana boru ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompa birimi ile sağlanmaktadır. Bazı bölgelerimizde kapalı devre olarak gecen kendiliğinden basınçlı sistemlerde vardır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılır.

 • Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir.

 • Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.

 • Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkmama durumunu ortadan kaldırır.

 • İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.

 • Toprak derinliği az ve sığ, geçirgen topraklarda en uygun sulama sistemidir.

 • Denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler, yağmurlama ile yıkanabilir.

 • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.

 • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.

 • Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.

 • Arazi tesviye masrafları olmamaktadır,bu çok büyük bir enerji ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

 • Ana boru hattı hâkim eğim doğrultusunda yerleştirilmelidir

 • Yağmurlama lateralleri hakim meyile dik ve imkan nispetinde tesviye eğrilerine paralel doğrultuda olmalıdır.

 • Rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde lateraller hakim rüzgar yönüne dik gelecek biçimde yerleştirilmelidir.

 • Çok  uzun  yağmurlama  laterallerinin  kullanılmasından kaçınılmalıdır. Laterallerin kısa olması işçiliği azaltır ve eşit su dağılımı sağlar.

 • Laterallerin ana hat üzerinde ki hareketi en az iş gücüne ihtiyaç gösterecek biçimde düzenlenmelidir.

 • Lateral hareketlerinin kolay ve birlikte çalışan başlık sayılarında ki değişimin az olması için sistem imkan oranında kare veya dikdörtgen şeklinde düzenlenmelidir.

 • Sistemin boru büyüklükleri ve tertibi, yıllık masrafları en aza indirecek biçimde olmalıdır.

 • İmkanların izin vermesi durumunda, uygun ve ekonomik boru çapları seçimine imkan vereceğinden, pompa ünitesi alanın ortasına yerleştirilmelidir.

Yağmurlama sulama sistemiyle suyun kıt olduğu koşullarda sudan daha çok yararlanılır.

 • Daha düşük basınç gereksinimleri ,   

 • Birim alan için daha düşük su akımı,

 • Gübre ve ıslah edici kimyevi maddelerin uygulanması için idealdir.

 • Tuza çok hassas olmayan bitkilerin sulamasında tuzlu su ile de kullanılabilir.

 • Yüksek verim, yüksek kalite,

 • Bitki büyümesinde hız, daha fazla ürün,

 • Erken hasat, nadastan kolaylık,

 • İşçilik, enerji ve zamandan tasarruf,


    Su, işçilik ve arazi hazırlama masrafları arttıkça diğer sulama metotları yerine damla sulama sistemi ekonomik yönden önemli faydalar sağlayan bir sistemdir. Ekonomik yönden yüksek değeri olan başlıca ürünlerin yetiştirilmesinde, sıra bitkilerinde, meyve bahçelerinde, açık ve kapalı sera alanlarında kolayca uygulanabilir.

Please reload

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ NEDİR?

YAĞMURLAMA SULAMA METODUNUN AVANTAJLARI;

SİSTEMİN YERLEŞTİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİ